NAJWAŻNIEJSZE CECHY PROGRAMU DO OBLICZEŃ KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Dobry program do obliczeń konstrukcji powinien automatyzować działania jego użytkowników, a w efekcie pozytywnie wpływać na efektywność ich pracy. Optymalizacja czasu pracy przy jednoczesnej redukcji kosztów i unikanie ryzyka nieprzewidzianych zdarzeń na końcowym etapie realizacji to najważniejsze elementy, jakie powinien mieć dobry program do obliczeń konstrukcji budowlanych. Przykładem wszechstronnego narzędzia, spełniającego m.in. zasady zbrojenia elementów żelbetowych jest SCIA. Inżynierowie, konstruktorzy i projektanci którzy pracują w tym systemie podkreślają niemal niczym nieograniczone możliwości pracy. Program do obliczeń konstrukcji powinien upraszczać wykonanie poszczególnych zadań, automatyzując pewne powtarzalne czynności. Rozwój technologii pozwala pracować szybciej i skuteczniej, co przekłada się na wzrost efektywności – niezależnie od tego czy chodzi o zasady zbrojenia elementów żelbetowych, czy innych konstrukcji.

Następną, ważą kwestią jest wysoka precyzja, którą programy do obliczeń konstrukcji budowlanych muszą się charakteryzować. W budownictwie nie ma miejsca na pomyłki, a wszelkie zmiany muszą być wprowadzane szybko. Tylko tam można wyeliminować ryzyko kolizji. Jest to szczególnie ważne przy współpracujących ze sobą zespołach projektowych. Programy do obliczeń konstrukcji budowlanych obsługujące technologię BIM są teraz bardzo popularne. Ogromne możliwości, jakie daje modelowanie informacji o budownictwie zachęca inżynierów – konstruktorów do poznawania nowych technik. Zarówno zasady zbrojenia elementów żelbetowych, jak i innych elementów muszą ze sobą współgrać.

Technologia oparta o BIM wykorzystywana przez program do obliczeń konstrukcji, który umożliwia swobodną wymianę danych i współpracę zespołów reprezentowanych przez różnych ekspertów to szansa na efektywną komunikację. Cyfrowy zapis fizycznych i funkcjonalnych właściwości obiektu budowlanego zrewolucjonizował branżę. Eksperci z całego świata przyznają, że jest to najwłaściwszy kierunek pracy. SCIA pozwala na pełne wykorzystanie potencjału BIM. Umożliwia modelowanie, analizę, projektowanie i opracowanie wyników w jednym programie. Jest to wyjątkowe na rynku. Żeby przekonać się, jak działają wszystkie funkcje programu, wystarczy pobrać jego bezpłatną wersję testową, która będzie aktywna przez 30 dni.